Dr Marek Topór uczestnikiem dyskusji nt. poprawek prawa holdingowego oraz nowelizacji KSH w ramach wykładów Akademii Spółek Kapitałowych

Konferencje

8 kwietnia 2021

8 kwietnia dr Marek Topór, senior associate Kubas Kos Gałkowski wziął udział w dyskusji na temat wad i niespójności projektu prawa holdingowego oraz nowelizacji KSH, która odbyła się podczas Akademii Spółek Kapitałowych.

Dyskusja została poprzedzona wykładem dr. Krzysztofa Grabowskiego Projekt prawa holdingowego – chaos poprawek oraz Andrzeja S. Nartowskiego Czy i jak nowelizować KSH?.