Dr Marek Topór prelegentem V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Konferencje

18 czerwca 2021

W dniach 17-18 czerwca 2021 r., pod hasłem Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy, odbył się V Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Podczas pierwszego dnia konferencji Marek Topór, senior associate Kubas Kos Gałkowski, omówił temat prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.