Dr Marek Topór prelegentem podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z perspektywy prawa prywatnego”

Konferencje

27 marca 2021

27 marca odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z perspektywy prawa prywatnego”, na której prelekcję „Problem skutków braku zgłoszenia roszczeń w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia D&O” wygłosił dr Marek Topór, senior associate Kubas Kos Gałkowski.

Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego USUS IURIS działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.