Dr Marek Topór prelegentem podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. nowelizacji prawa handlowego

Konferencje

6 marca 2021

6 marca odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe rozwiązania, nowe możliwości, czyli o nowelizacji prawa handlowego słów kilka”, podczas której z prelekcją “ Odmowa wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej w świetle nowego prawa holdingowego” wystąpił dr Marek Topór, senior associate Kubas Kos Gałkowski.

Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas”. Podczas spotkania dyskutowano nad obecnym kształtem prawa handlowego i jego planowanymi zmianami.