Dr Marek Topór prelegentem podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Giełdy papierów wartościowych na świecie i problematyka rynków kapitałowych”

Konferencje

19 marca 2021

19 marca odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Giełdy papierów wartościowych na świecie i problematyka rynków kapitałowych, na której z prelekcją Prawne aspekty funkcjonowania giełdy papierów wartościowych w technologii blockchain wystąpił dr Marek Topór, senior associate Kubas Kos Gałkowski.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Procedur Administracyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.