Dr Marek Topór prelegentem Ogólnopolskiej Konferencji „Prawo handlowe i rynki finansowe. Polska – Europa – świat”

Konferencje

28 sierpnia 2021

28 sierpnia dr Marek Topór, senior associate KKG, wygłosił referat Spór o istnienie roszczenia akcjonariusza z tytułu szkody refleksowej podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Prawo handlowe i rynki finansowe. Polska – Europa – świat”.

Głównym założeniem konferencji była dyskusja o prawie handlowym i rynkach finansowych w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego, zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz rozważań komparatystycznych i doktrynalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Center For European Studies oraz Center For American Studies we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.