Dr Marek Topór prelegentem na Kongresie FIDIC 2021

Konferencje

10 maja 2021

10 maja odbył się Kongres FIDIC 2021 pod hasłem Bieżące problemy w praktycznym stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC, podczas którego dr Marek Topór, senior associate Kubas Kos Gałkowski, omówił wpływ zmian przepisów prawa i pandemii COVID-19 na realizację inwestycji opartej na warunkach kontraktowych FIDIC.

Podczas konferencji omówione zostały bieżące problemy w praktycznym stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.