Dr Marek Topór prelegentem II Kongresu Warunków Kontraktowych w Budownictwie

Konferencje

28 października 2021

28 października odbył się II Kongres Warunków Kontraktowych w Budownictwie Bieżące problemy w praktycznym stosowaniu warunków kontraktowych w budownictwie, podczas którego z prelekcją Praktyczne problemy stosowania kar umownych w umowie o roboty budowlane wystąpił dr Marek Topór, senior associate KKG.

Podczas wystąpienia omówione zostały takie tematy jak między innymi:

  • Funkcje kary umownej w umowie o roboty budowlane. Problem represyjnego charakteru kary umownej.
  • Problem prawny zastrzeżenia kary umownej bez wskazania maksymalnej jej wysokości.
  • Kompensacyjny charakter odszkodowania a problematyka miarkowania kar umownych.
  • Wskazówki dotyczące konstruowania kar umownych w umowie o roboty budowlane.