Dr hab. Arkadiusz Radwan profesorem wizytującym na Uniwersytecie Babeşa i Bolyaiego w Klużu-Napoce

Varia

7 listopada 2017

Dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, objął stanowisko profesora wizytującego na Uniwersytecie Babeşa i Bolyaiego w Klużu-Napoce, w ramach którego prowadzi kursy z prawa spółek dla programu LL.M International and Comparative Business Law. Temat tegorocznych zajęć to European and Comparative Mergers and Acquisitions. Dyrektorem programu jest profesor Radu Catana z Uniwersytetu Babeşa i Bolyaiego w Klużu-Napoce.