Dr hab. Arkadiusz Radwan członkiem Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną powołanego przez Ministra Rozwoju

Wyróżnienia

8 września 2016

Informujemy, że dr Arkadiusz Radwan – of counsel Kubas Kos Gałkowski został powołany w dniu 8 września 2016 roku w skład Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną, funkcjonującego przy Ministrze Rozwoju. Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Gospodarki w zakresie przygotowywania regulacji mających na celu polepszenie otoczenia prawnego i instytucjonalnego działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza warunków funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw. W skład Zespołu wchodzą praktycy i teoretycy prawa, eksperci związani z Instytutem Allerhanda oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.