Dr hab. Arkadiusz Radwan członkiem posiedzenia Informal Company Law Expert Group (ICLEG)

Varia

30 marca 2017

W dniu 30 marca dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, uczestniczył w posiedzeniu grupy Informal Company Law Expert Group (ICLEG) jako jedyny przedstawiciel Polski w 14-osobowym zespole.

Grupa doradza Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek i pracuje nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze. W szczególności zajmuje się opracowywaniem polityki regulacyjnej i projektów dyrektyw oraz innych aktów unijnych dotyczących fuzji i podziałów transgranicznych oraz prawa koncernowego (grup spółek).