Doroczne Forum ds. Litygacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatur

Konferencje

20 maja 2011

W dniach 19-20 maja w Krakowie odbyło się doroczne Forum ds. Litygacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatur (International Bar Association): Zarządzanie ryzykiem procesowym od wewnętrznej strony przedsiębiorstwa. Przez dwa dni omawiane były zagadnienia związane z ochroną danych, korupcją oraz współczesnymi metodami zarządzania ryzykiem prawnym. Sesja dotycząca korupcji poświęcona została na wymianę poglądów na temat: tworzenia i utrzymania efektywnych programów zgodności, zarządzania dochodzeniem w sprawie łapówkarstwa a z perspektywy klienta i prawnika zewnętrznego oraz międzynarodowego spojrzenia na ujawnienie korupcji. W dyskusji na tematy omówione podczas pierwszej części sesji, z ramienia KKG, wziął udział Mec. Rafał Kos.