Dispute Resolution Law Firm of the Year in Poland

Wyróżnienia

16 września 2011

Z satysfakcją informujemy, iż KKG po raz kolejny znalazła się pośród najlepszych kancelarii w Polsce rekomendowanych przez prestiżowy europejski magazyn ekonomiczny: Corporate Intl Magazine. KKG uzyskała tytuł: „Dispute Resolution Law Firm of the Year in Poland “ w ramach Corporate Intl Magazine Global Awards 2011. Ponieważ w konkursie nie ma jury ani komisji, zwycięzcy są wskazywani i uznawani dzięki swojemu wkładowi w ramach wiodących specjalizacji. Na podstawie 11,500 nominacji nadesłanych do redakcji magazynu zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne, zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu, w tym KKG.