Diagnoza Arbitrażu

Konferencje

19 września 2014

W dniach 18-19 września 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian.” organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. Prelegentem w panelu V „Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego i uznawanie i wykonanie orzeczeń arbitrażowych” był m.in. mec. Kamil Zawicki, partner KKG. Spotkanie polskiego środowiska arbitrażowego miało służyć wymianie i zebraniu poglądów, a także stać się podstawą do sformułowania postulowanych zmian legislacyjnych, które następnie zostaną przekazane organom władzy publicznej w formie „Białej Księgi”.

Więcej informacji dostępnych tutaj: PDF