Debata: CSR w kancelariach prawnych

CSR, Konferencje

3 marca 2011

3 marca odbyła się debata pt.: „CSR w kancelariach prawnych”, skierowana do przedstawicieli świata biznesu, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych. Celem spotkania było podjęcie dyskusji publicznej na tematy związane z CSR oraz stworzeniem platformy umożliwiającej wymianę opinii i doświadczeń między powyższymi sektorami. W debacie uczestniczył partner KKG Kamil Zawicki. Pan Mecenas poruszył kwestie m.in. miejsca CSR w kancelariach prawnych, zaangażowania społecznego kancelarii oraz odpowiedzialności wobec pracowników. Podczas spotkania dyskutowano także na temat przyszłych trendów, wyzwań i kontrowersji związanych z CSR.