Paweł Sikora

In Kubas Kos Gałkowski aus

2003

Kontakt

pawel.sikora@kkg.pl

+48126194079

Sprachen

Englisch, Deutsch

Erfahrung

Adwokat. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa spółek i prawa upadłościowego. Koncentruje się na projektach dotyczących zmian podmiotowych przedsiębiorstw: fuzje, przejęcia i inne formy restrukturyzacji oraz upadłości. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym (w tym na rzecz spółek giełdowych) oraz opracowywaniem efektywnych strategii procesowych. Brał udział w kluczowych transakcjach korporacyjnych (również o zasięgu międzynarodowym) i audytach dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Posiada doświadczenie w doradztwie inwestorom krajowym i zagranicznym w procesach negocjowania i zawierania umów najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali oraz w dalszych stadiach procesu inwestycyjnego. Doradza również klientom korporacyjnym w zakresie zawierania innych umów cywilnoprawnych. Zakres jego doświadczenia obejmuje także doradztwo na rzecz banków oraz deweloperów w zakresie zabezpieczania instrumentów finansowych na różnych etapach inwestycji.

Mitgliedschaft

  • Sekcja Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda

Ausbildung

2010

wpis na listę adwokatów

2004

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Privat

prowadzi blog o prawie, gra na gitarze