In Kubas Kos Gałkowski aus

2006

Kontakt

patrycja.wysocka@kkg.pl

+48126194070

Sprachen

Englisch, Deutsch

Erfahrung

Adwokat. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, a w szczególności w prawie rynku kapitałowego oraz prawie umów handlowych. Zajmuje się również prawem bankowym i prawem spółek. Ma bogate doświadczenie w opracowywaniu opinii i umów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, a także w opiniowaniu umów. Pracowała przy wielu projektach z zakresu prawa administracyjnego, posiada także szerokie doświadczenie w zakresie postępowania cywilnego, w tym w sporach z elementem transgranicznym, oraz postępowania upadłościowego. Brała udział w badaniach due diligence i pracach nad przekształceniami korporacyjnymi. Doradzała spółkom giełdowym, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych oraz szkoleń na temat prawa spółek i rynku kapitałowego. Prowadziła cykl szkoleń dla przedsiębiorców - „Jak pozyskać inwestora i efektywnie rozwinąć firmę?”. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą szkody związanej z obrotem na rynku giełdowym.

Ausbildung

2014

wpis na listę adwokatów w Krakowie

2009

studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim

2009

studia podyplomowe: Prawo Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim

2008

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Privat

Jej pasją są podróże i fotografia