In Kubas Kos Gałkowski aus

2011

Kontakt

maciej.durbas@kkg.pl

+48126194089

Sprachen

Englisch, Französisch

Erfahrung

Adwokat. Współpracuje z zespołem zajmującym się skomplikowanymi postępowaniami spornymi także transgranicznymi, zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak i postępowaniach dotyczących nieruchomości. Bierze udział w działaniach zarówno na etapie przedprocesowym, w trakcie trwania postępowania, jak i w postępowaniu egzekucyjnym. W swej praktyce przygotowywał liczne opinie prawne z zakresu prawa materialnego, prawa ubezpieczeń i prawa procesowego, również dla klientów zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie związane z sądownictwem polubownym. Był członkiem zespołów reprezentujących klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu od kilku do kilkuset milionów euro. Ponadto, występował w licznych sporach jako asystent arbitra. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą sądownictwa polubownego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Mitgliedschaft

Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP)

Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP)

Ausbildung

2011

studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2010

trener drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, laureat wyróżnień za pisma procesowe

2010

Szkoła Prawa Kontynentalnego: Fundacja Prawa Kontynentalnego, Paryż, Sorbona

2009

członek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, laureat indywidualnego wyróżnienia oratorskiego

2009

stypendysta Rządu Republiki Francuskiej – stypendium na Université d’Orléans

2009

Szkoła Prawa Francuskiego: Université d’Orléans oraz Uniwersytet Jagielloński

Privat

miłośnik historii Krakowa, fan piłki nożnej, uprawia jogging, futsal i narciarstwo