In Kubas Kos Gałkowski aus

2012

Kontakt

kuba.gasiorowski@kkg.pl

+48126194016

Sprachen

Englisch

Erfahrung

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie rzeczowym oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Interesuje się także międzynarodowym prawem handlowym oraz postępowaniem arbitrażowym i negocjacjami prawniczymi. Współpracuje z zespołem zajmującym się postępowaniami spornymi, także transgranicznymi, zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak i postępowaniach dotyczących nieruchomości. Bierze udział w działaniach zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w trakcie trwania postępowania. W swej praktyce przygotowywał liczne opinie prawne z zakresu prawa materialnego i prawa procesowego, również dla klientów zagranicznych, w tym opinie dotyczące praw obcych (m.in. prawa francuskiego, angielskiego, niemieckiego, amerykańskiego). Posiada doświadczenie związane z sądownictwem polubownym. Był członkiem zespołów reprezentujących klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu od kilkunastu tysięcy do kilkudziesięciu milionów euro. Ponadto, kilkukrotnie występował w sporach jako asystent arbitra.

Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą myśli prawnej i politycznej Stanów Zjednoczonych Ameryki w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Ausbildung

2013
aplikacja adwokacka w Krakowie 2012

studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012

członek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, laureat indywidualnego wyróżnienia oratorskiego

2011

Szkoła Prawa Amerykańskiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America w Waszyngtonie

Privat

miłośnik kina, literatury, historii doktryn oraz narciarstwa