In Kubas Kos Gałkowski aus

2010

Kontakt

katarzyna.kostepska@kkg.pl

+48126194012

Sprachen

Englisch, Französisch

Erfahrung

 

Adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym sprawach dot. prawa budowalnego, procesów inwestycyjnych, nieruchomości oraz prawa kościelnego. Prowadzi także postępowania dotyczące naruszenia dóbr osobistych oraz odszkodowań i zadośćuczynień z przypadku szkód na mieniu i osobach.  Ponadto posiada doświadczenie w postępowaniach zabezpieczających oraz egzekucyjnych, a także w projektach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, procesów restrukturyzacyjnych oraz spraw korporacyjnych wewnątrz spółek kapitałowych.

Ausbildung

2014
wpis na listę adwokatów w Krakowie

Privat

gra na gitarze, uprawia turystykę górską i taniec towarzyski