Kamil Zawicki

In Kubas Kos Gałkowski aus

1999

Kontakt

kamil.zawicki@kkg.pl

+48126194042

Sprachen

Deutsch, Englisch

Erfahrung

Adwokat. Koncentruje się na budowaniu skutecznych scenariuszy procesowych i arbitrażowych oraz efektywnych technik negocjacyjnych. Był zaangażowany w szereg europejskich postępowań sądowych i arbitrażowych na zlecenie jednej z największych firm telekomunikacyjnych w sporze o przejęcie kontroli nad operatorem telefonii komórkowej. Ekspert w zakresie międzynarodowych umów handlowych, procesów sądowych, w tym procesów inwestycyjnych i budowlanych oraz szeroko pojętego obrotu gospodarczego. Nadzoruje w Kancelarii German Desk świadczący pomoc prawną dla inwestorów z niemieckojęzycznych obszarów gospodarczych. Interesuje go prawo autorskie i prasowe.

Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013). Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration.

Rekomendowany Arbiter Sądu Arbtrażowego Lewiatan, członek Społecznej Rady ADR przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz nominowany do Rady Karpackiego Sądu Arbitrażowego. Autor szeregu publikacji i wystąpień konferencyjnych na temat arbitrażu, w tym arbitrażu inwestycyjnego, prawa handlowego, prawa ubezpieczeń i reasekuracji. Ekspert z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji dla Guy Carpenter & Company. Trener drużyn UJ: FDI Moot 2014 (Foreign Direct Investment, III Miejsce w finałach światowych), DCFR KIG Moot (rundy finałowe).

Mitgliedschaft

  • International Bar Association (IBA)
  • Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
  • The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)
  • The London Court of International Arbitration (LCIA)

Ausbildung

2004

egzamin adwokacki z pierwszą lokatą w Krakowie

2002 - 2003

stypendium IRZ-Stiftung (Bonn, Berlin)

2000

studia podyplomowe, prawo autorskie i prasowe, Uniwersytet  Jagielloński

1998
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Privat

znawca historii, uprawia tenis oraz narciarstwo