In Kubas Kos Gałkowski aus

2010

Kontakt

grzegorz.pokrzywka@kkg.pl

+48126194017

Sprachen

Deutsch, Englisch

Erfahrung

Adwokat, LL.M. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych, głównie w sprawach gospodarczych oraz z dziedziny prawa spółek, związanych z przekształceniami podmiotowymi i sporami pomiędzy wspólnikami, jak również w zagadnieniach prawa upadłościowego. Zajmuje się doradztwem prawnym w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, głównie w dziedzinie prawa umów, w tym kontraktów realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w dziedzinie sporów związanych z transakcjami przejęć spółek, w tym toczonych w ramach postępowań arbitrażowych. Uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwiązywania sporów na drodze polubownej oraz w negocjacjach. Znaczną część swojej praktyki poświęca doradztwu prowadzonemu dla Klientów z obszaru niemieckojęzycznego oraz obsłudze postępowań prowadzonych z ich udziałem na terenie Polski.

Ausbildung

2014

wpis na listę adwokatów w Krakowie

2010

LL.M. na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu – stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

2007

Szkoła Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu

Privat

interesuje się kulturą krajów niemieckojęzycznych, miłośnik historii Krakowa, uprawia narciarstwo