dr Mirosław Cejmer

In Kubas Kos Gałkowski aus

2005

Kontakt

miroslaw.cejmer@kkg.pl

+48126194067

Sprachen

Deutsch, Englisch

Erfahrung

Adwokat, M.iur.comp (Bonn). Specjalizuje się w polskim i wspólnotowym prawie spółek oraz koncernów, a także prawnoporównawczej analizie problematyki korporacji kapitałowych i rynku kapitałowego w Europie i USA. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na obszarach prawa cywilnego i gospodarczego. Był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się opracowaniem przepisów kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie.

<br>

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Członek Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org) oraz Rady Programowej Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK). Autor licznych artykułów oraz publikacji z zakresu prawa spółek w prasie krajowej i zagranicznej, a także serii Europejskie Prawo Spółek. Konsultant wielu projektów europejskich. Na zaproszenie m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Francuskiej oraz europejskich organizacji gospodarczych był prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych prawu spółek, a szczególnie Europejskiej Spółce Prywatnej.

Ausbildung

2009

wpisany na listę adwokatów w Krakowie

2000

obrona pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1996 - 1999

stypendium Stifterverband für Deutsche Wissenschaft oraz Friedrich-Ebert-Stiftung, pobyt badawczy w Instytucie Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu w Bonn

1996

podyplomowe Studium Prawa Porównawczego, Wydział Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (M.iur.comp)

1993

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Privat

ceni dobrą muzykę rockową, w wolnych chwilach nurkuje