In Kubas Kos Gałkowski aus

2008

Kontakt

julita.zawadzka@kkg.pl

+48126194066

Sprachen

Deutsch, Englisch

Erfahrung

Adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie prawa cywilnego, a także szeroko pojętego prawa gospodarczego, w których reprezentowała spółki m.in. z branży budowlanej, energetycznej, finansowej oraz handlowej. Zajmuje się również postępowaniami administracyjnymi i sądowo administracyjnymi. Wspiera także klientów z państw niemieckojęzycznych oraz współpracuje z działem nieruchomości.

<br>

Brała udział w projektach z zakresu obrotu nieruchomościami, prowadzonych dla jednego z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. Przez szereg lat uczestniczyła w szeroko rozumianych sprawach reprywatyzacji mienia.

<br>

Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka artykułów naukowych, publikacji dydaktycznych i monografii, poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego, procedury cywilnej, arbitrażu i prawa konstytucyjnego.

Mitgliedschaft

Europäischer Anwaltsvereinigung DACH

Ausbildung

 2014

studia podyplomowe: Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, Uniwersytet Jagielloński

2012

wpis na listę adwokatów w Krakowie

2011
obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim
2008

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2007

Szkoła Prawa Austriackiego, Universitaet Wien, Uniwersytet Jagielloński

2006

Szkoła Prawa Niemieckiego Johannes - Gutenberg - Universitaet Mainz oraz Ruprecht - Karls - Universitaet Heidelberg, Uniwersytet Jagielloński

Privat

interesuje się archeologią, historią sztuki i piłką nożną