dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas

In Kubas Kos Gałkowski aus

1995

He is one of the best lawyers of his generation (...) clients (...) appreciate >>his extensive theoretical and practical knowledge<<

-

Sprachen

Englisch, Deutsch

Erfahrung

Adwokat, Profesor Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalista z zakresu prawa cywilnego,  gospodarczego oraz transgranicznych postępowań sądowych i arbitrażowych. Nadzoruje praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych.

 

Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy  o dochodzeniu roszczeń zbiorowych. Od lat rekomendowany przez  Chambers and Partners w zakresie Dispute Resolution.

 

Były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Były Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Ausbildung

1976 - 1978

stypendium Fundacji Humboldta

1976

obrona rozprawy habilitacyjnej

1969

doktorat, wpis na listę adwokatów

1966

egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym

1964 - 1976

adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

1963

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

andrzej.kubas@kkg.pl

+48126194045

Privat

pasjonat podróży i tenisa