In Kubas Kos Gałkowski aus

2008

Laureat konkursu: 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce

-

Sprachen

Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch

Erfahrung

Adwokat. Ekspert w dziedzinie polskiego, komparatywnego, europejskiego i międzynarodowego prawa spółek. Interesuje go również prawo rynku kapitałowego, ekonomiczna analiza prawa, europejskie prawo gospodarcze i międzynarodowe prawo handlowe. Posiada bogate doświadczenie na kilku polach aktywności: pracy naukowej, dydaktyki akademickiej, zaangażowania społecznego, stanowisk menedżerskich, doradztwa prawnego, działalności publicystycznej i funkcji publicznych.

Prezes Instytutu Allerhanda oraz dyrektor międzynarodowego stowarzyszenia naukowo-badawczego Centrum C-Law.org oraz redaktor naczelny Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego – HUK. Konsultant Komisji Europejskiej w „Publicznym wysłuchaniu (public hearing) na temat przyszłych priorytetów planu działań w zakresie unowocześniania prawa spółek i wzmacniania corporate governance w Unii Europejskiej”. Przewodniczył Grupie 10+, skupiającej prawników i ekonomistów z Europy Środkowo-Wschodniej, zajmującej stanowisko w sprawie projektów rozporządzenia Rady UE o Statucie Europejskiej Spółki Prywatnej. Ekspert gospodarczy Instytutu Sobieskiego; Przewodniczący Grupy Roboczej Actio Pro Socio opracowującej założenia (projekt dyskusyjny) reformy polskiego prawa spółek (we współpracy z GPW). Przewodniczący projektu Komisji Europejskiej Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices.

Absolwent kilku uczelni, laureat wielu nagród, odbył liczne stypendia i pobyty badawcze m.in. w Nowym Jorku, Bonn, Kolonii, Kopenhadze, Florencji i Gandawie. Laureat rankingu 'Business Young' Magazynu Home&Market (2008). Dwukrotny laureat (2013, 2015) konkursu Dziennika Gazety Prawnej: „50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce”.

 

Ausbildung

2006 - 2007

post-doc w Instytucie Ekonomicznej Analizy Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu

2004

adiunkt w Instytucie Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim

2003

obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

2001

magister legum (LL.M.) Friedrich-Schiller-Universität w Jenie

2001

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

arkadiusz.radwan@kkg.pl

+48126194067

Privat

interesuje się edukacją prawniczą, zarządzaniem i dziennikarstwem. Zaangażowany społecznie, pełni kilka funkcji publicznych.