In Kubas Kos Gałkowski aus

2014

Kontakt

anna.paluch@kkg.pl

+48126194023

Sprachen

Englisch, Spanisch, Deutsch

Erfahrung

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie własności intelektualnej i w postępowaniach administracyjnych. Zajmuje się także prawem spółek handlowych. Współpracuje z zespołem zajmującym się postępowaniami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, postępowaniami administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi, a także korporacyjną obsługą podmiotów krajowych i zagranicznych. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa spadkowego (w tym niemieckiego), a także w zakresie sporządzania projektów umów dotyczących prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą granic swobody rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci w prawie polski.

Ausbildung

2015

aplikacja adwokacka w Krakowie

2015

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012

Szkoła Prawa Niemieckiego: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Uniwersytet Jagielloński

Privat

interesuje się kulturą Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, malarstwem impresjonistycznym oraz literaturą