Agnieszka Trzaska

In Kubas Kos Gałkowski aus

2007

Laureatka rankingu Gazety Prawnej

-

Sprachen

Englisch, Spanisch

Erfahrung

Adwokat.  Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, ponadto zajmuje się również prawem spółek oraz prawem upadłościowym. Uczestniczyła w projektach z zakresu postępowania upadłościowego oraz w pracach zespołu zapewniającego kompleksową obsługę prawną jednego z wiodących banków w Polsce. Ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu opinii z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Pracuje w zespole zajmującym się pozwami zbiorowymi przedsiębiorców przeciwko ZUS oraz powodzian z Sandomierza i Płocka przeciwko Skarbowi Państwa oraz pozostałym właściwym jednostkom. Współpracowała także z zespołem postępowań sądowych i  arbitrażu, prowadzącym jeden z największych w Europie sporów o przejęcie kontroli nad operatorem sieci komórkowej. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz sprawach gospodarczych, w tym w sporach między wspólnikami spółek.

Ausbildung

2010 - wpis na listę adwokatów

Kontakt

agnieszka.trzaska@kkg.pl

+48126194077

Privat

interesuję się psychologią społeczną i literaturą