In Kubas Kos Gałkowski aus

2012

Kontakt

andrzej.swiderski@kkg.pl

+48126194024

Sprachen

Englisch, Deutsch

Erfahrung

Prawnik. Specjalizuje się w prawie instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem derywatów OTC oraz produktów strukturyzowanych. Interesuje się także prawem kontraktowym, prawem bankowym oraz prawem UE z zakresu uprzednio wymienionych zagadnień. Posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych oraz pism procesowych, a także weryfikacji warunków umów, zarówno przy projektach o charakterze interdyscyplinarnym li wielopłaszczyznowym, wymagających analiz przepisów unijnych oraz polskich na różnych poziomach – od regulacji unijnych oraz polskich przepisów powszechnie obowiązujących, przez treść uchwał Komisji Nadzoru Finansowego, po normy o charakterze wewnętrznym. Współpracownik naukowy w Instytucie Allerhanda w Krakowie, prelegent w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozporządzenia UE nr 648/2012 („rozporządzenie EMIR” wraz z przepisami wykonawczymi).

<br>

Finalizuje pracę doktorską w przedmiocie umów dotyczących pochodnych kredytowych (unfunded credit derivatives).

Ausbildung

2009

laureat nagrody specjalnej w I edycji konkursu Scientiae Legis Excellentia na najlepsze prace magisterskie

2007

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Privat

wspinaczka skałkowa, narciarstwo alpejskie, gra w siatkówkę