Coprorate & Commercial Law Firm of the Year

Wyróżnienia

1 sierpnia 2014

Informujemy, że KKG po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów rankingu przeprowadzonego przez magazyn Lawyer Monthly, otrzymując nagrodę: Coprorate & Commercial Law Firm of the Year, Poland. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę w rankingu były: liczba otrzymanych nominacji, udział w znaczących sprawach prawnych i działalności prawnej, wiedza i doświadczenie prawne, innowacje w trosce o klienta, wartość udziału w transakcjach, interesach i przypadkach, uznanie w branży i osobiste osiągnięcia, planowanie strategiczne, poprzednie wyróżnienia i wpisy w międzynarodowych poradnikach prawnych.