Andrzej Świderski wykładowcą w ramach Akademii Spółek Kapitałowych

Konferencje

14 kwietnia 2016

W dniach od 14 kwietnia do 2 czerwca 2016 roku po raz kolejny została przeprowadzona Akademia Spółek Kapitałowych. Jest to coroczny cykl wykładów organizowany przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, odbywający się na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Spotkania poświęcone były wybranym ważnym zagadnieniom dotyczącym problematyki spółek kapitałowych, wykraczającym poza standardowy kurs z prawa handlowego. Wykłady prowadzone były przez ekspertów – teoretyków i praktyków związanych z Instytutem Allerhanda, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi instytucjami: prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego, dr. hab. Krzysztofa Oplustila, prof. UJ, dr hab. Marcina Spyrę, dr. Jacka Dybińskiego, dr. Szymona Sypa, Ariela Muchę, Andrzeja Świderskiego oraz Tomasza Reguckiego.

Tegoroczna edycja dotyczyła m.in. mobilności spółek w Unii Europejskiej, ochrony inwestora na rynku kapitałowym, obligacji jako sposobu finansowania przedsiębiorstw, kodeksów dobrych praktyk oraz prawnych i ekonomicznych aspektów przejęć spółek giełdowych.

W ramach cyklu, wykład poruszający tematykę teoretycznych i praktycznych kwestii dotyczących transakcji kreujących instrumenty pochodne OTC poprowadził Andrzej Świderski – associate w Kubas Kos Gałkowski.