Akademia Polskiego Arbitrażu – wykład apl. adw. Kuby Gąsiorowskiego

Konferencje

19 marca 2015

W dniu 19 marca, podczas spotkania w ramach Akademii Polskiego Forum Arbitrażu, apl. adw. Kuba Gąsiorowski wystąpił jako guest speaker z prelekcją: Arbitraż w Polsce – jak działa, czy się sprawdza? Czy warto w Polsce zajmować się arbitrażem.

Akademia Polskiego Forum Arbitrażu to projekt skierowany do studentów uczelni prawniczych i ekonomicznych. Projekt obejmuje kilka miast Polski: Białystok, Kraków, Lublin, Łódź oraz Wrocław i ma za zadanie promować polubowne metody rozstrzygania sporów oraz przedstawiać arbitraż w trzech płaszczyznach, jako: instytucję prawną, zjawisko społeczne oraz usługę dla biznesu. Celem Akademii jest przedstawienie różnic pomiędzy sądownictwem arbitrażowym a sądownictwem powszechnym na praktycznych przykładach, np. sposób rozstrzygania sporów, różnice przy uznawaniu składów rozstrzygających spory, zaskarżenie wydanych orzeczeń itp.