25 Forum Prawa Bankowego

Konferencje

30 czerwca 2008

Mec. Dominika Rogoń już tradycyjnie jest prelegentem cyklicznych spotkań w ramach 25 Forum Prawa Bankowego, organizowanego przez miesięcznik Prawo Bankowe. Tym razem omawiano praktyczne aspekty ochrony konsumenta banku, a Mec. Dominika Rogoń przedstawiła zagadnienia zmian w regulacjach kredytu konsumenckiego w związku z nową dyrektywą o kredycie konsumenckim.